Səadət Bagiyeva

Səadət BagiyevaSOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏSİ

  • Bakı şəhəri

Haqqında

Kargüzarlığ işi,sənədlərlə iş,qeydiyyat işləri,tibb işləridə bacarıram,

Rəylər