DevOps Engineer

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
1700-2200

İş haqqında

Namizədə tələblər:
- Sahə üzrə iş təcrübəsi ən azı 2 il
- Linux əməliyyat sistemlərinə (müxtəlif distrubitivlər – CentOS, Debian, Ubuntu,) dair nəzəri və praktiki biliklər - inzibatçılıq səviyyəsində;
- Virtualizasiya texnologiyaları ilə təcrübə – vmWare;
- Proxy və web server-lərlə bağlı iş təcrüəbsi – Nginx, Apache və s;
- Bash Script-lə praktiki biliklər;
- IaC tool-larla təcrübə – Terraform, Vagrant, Packer , SaltStack və s;
- Configuration Management tool-larla təcrübə – Ansible, Chef, Puppet;
- Version Control tool-larla təcrübə – Git;
- CI tool-larla iş təcrübəsi – Jenkins;
- Container runtime ilə bağlı biliklər – Docker, containerd, cri-o (əsasən Docker);
- Docker container-lərlə əlaqəli bilik və iş təcrübəsi – (Docker, Container, Docker file, Docker compose, Docker networking, image, image layer, və s);
- Image və artifact registy ilə iş təcrübəsi - Gitlab registy, Docker registry, Nexus;
- Gitlab və Github ilə iş təcrübəsi;
- CD ilə bağlı iş təcrübəsi – (Nümunə kimi – makefile, kaniko, Gitlab + helm operator + fluxCD);
- Orchestration platformalarla təcrübə – Kubernetes, Mesos, Nomad, Docker Swarm (Əsasən kubernetes ilə bağlı iş təcrübəsi);
- Helm Chart və helm operatorlarla iş təcrübəsi;
- Non relation bazalarla bilik və iş təcrübəsi – MongoDB;
- Object Storage -lərlə bağlı biliklər – Gluster FS;
- Continius Monitorinq üçün biliklər – Nagios, ELK;
- Logging texnologiyaları ilə bağlı biliklər – GrayLog, Prometheus (Grafana), Alert manager;
- Container Networking – WeaveNet, flannel, Calico;
- Python ilə təcrübə (arzuolunandir);

Vəzifə funksiyaları:
- İT sistemlərinin daimi olaraq monitorinqi;
- Problemlərin qısa müddətdə aşkarlanması, analizi və həll olunması;
- Dəyişikliklər, profilaktik işlər və problemlərlə bağlı lazımi bütün işçi qruplarının məlumatlandırılması;
- Mövcud servislərin dayanaqlılığını təmin etmək;
- Bütün dəyişikliklərin sənədləşdirilməsi;
- Bütün tapşırıqların task sistemi üzərində qeydiyyatı və icrası;
- İşlərin təşkili, planlanması, qeydiyyatının aparılması və prioritetlərin təyin edilməsində iştirak
- 24/7 mövcudluğun təmin edilməsi;
- Şirkətin İT siyasətinə uyğun olaraq daima özünü inkişaf etdirmə;
- Vəzifəsi üzrə departament müdiri və şöbə müdiri tərəfindən verilən tapşırıqları yerinə yetirir.

İş şəraiti:
- Əmək haqqı: təcrübəsindən asılı olaraq 1700-2200 manat
- İş saatı: 9:00-18:00
- İstirahət vaxtı: şənbə, bazar
- İş rejimi: 5 gün

Qeyd edilən tələblərə uyğun olan namizədlər “DevOps Engineer” başlığı ilə öz CV-lərini göndərə bilərlər.