Həkim terapevt

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
Razılaşma

İş haqqında

Tələblər:
- Ali tibbi təhsil
- Müvafiq vəzifə üzrə 3 -5 il iş təcrübəsi

Bilməlidir:
- Xəstəxana və ambulator-poliklinik müəssisələrində, təcili və təxirəsalınmaz hallarda əhaliyə müalicə-profilaktika və dərman yardımının təşkilinin əsaslarını,
- Öz ixtisası üzrə profilaktika, diaqnostika, müalicə və reabilitasiyanın müasir metodlarını,
- Tibbi sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydasını,
- Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasını və tibbi-sosial ekspertizanın aparılması qaydasını,
- Dispanserizasiyanın əsaslarını, prinsip və metodlarını;
- Tibbi sığorta şəraitində səhiyyə müəssisəsinin və tibb işçilərinin fəaliyyətinin təşkilati-iqtisadi əsaslarını,
- Həkimlərin etik davranış qaydalarının, tibbi etika və deontologiyanın əsaslarını,
- İnsan bədəninin üzv və sistemlərinin funksional vəziyyətinin klinik və laborator diaqnostikasının ümumi prinsip və əsas metodlarını,
- Təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi qaydalarını,
- Sanitar-maarifləndirmənin əsaslarını,
- Daxili əmək intizamı qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı mühafizə qayda və normalarını.
- İş qrafiki: 15 gün
- İş yeri: Dəniz

Son tarix: 2022.01.12