İnzibatçı (Menecer)

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
Razılaşma

İş haqqında

Vəzifə və öhdəliklər:
- Ticarət mərkəzində cari fəaliyyətə rəhbərlik etmək;
- Ticarət mərkəzində işin təşkilində prosesi tənzimləmək;
- Cari tapşırıqları həll etmək, personalın öz vəzifə təlimatlarının və digər daxili normativ sənədlərin tələblərini dəqiq yerinə yetirmələrini təşkil etmək və nəzarət etmək;
- İcarəçilərlə və personal ilə iş üzrə operativ rəhbərliyi və idarəetməni həyata keçirmək;
- İşgüzar danışıqların, təqdimatların və görüşlərin keçirilməsi;
- Yaranan problemlər barədə rəhbərliyi vaxtında məlumatlandırb, problemlərin səbəblərini araşdırıb və gələcəkdə yarana biləcək problemlərin profilaktikası məqsədilə önləyici tədbirlərin həyata keçirlməsi;
- Şirkətin idarəetmə üzrə hеsаbаtının tərtib еdilməsi və fəаliyyətinin göstəricilərinin hеsаblаnmаsı üçün lаzım оlаn məlumаtlаrın tоplаnmаsı, аnаlizi;
- Şirkət rəhbərliyinə və üçüncü şəхslərə (dirеktоrlаr şurаsınа, invеstоrlаrа, krеditоrlаrа) idаrəеtmə hеsаbаtlаrının hаzırlаnmаsı;
- Şirkətin fаktiki gəlirlərinin yохlаnılmаsı, əsаs kənаrçıхmаlаrın səbəbini аyırd еtməк;
- Şirkətin fəаliyyət хərclərinin аnаlizi və хərclərin аzаldılmаsı yоllаrını аrаmаq və еffеktivliyinin yахşılаşdırılmаsı;

Tələblər:
- Yaş: 30-45 (kişi);
- İş təcrübəsi: 5 il;
- Təhsil: İqtisadiyyat (yaxud: marketinq; menecment; biznesin idarə edilməsi; maliyyə);
- Dil: ingilis, rus.
- Yüksək təşkilati bacarıqları (idarəçilik qabiliyyəti, məqsədyönlülük, yaradıcı yanaşma və s.) olmalı;
- İşgüzar davranış etikası;
- Kompüter bilikləri (MS Office).
- Peşəkar danışıqlar aparmaq bacarığı;
- Təhlil, problemin həlli və qərar qəbul etmə bacarığı;
- Səlis nitq;
- Yüksək kommunikasiya və təqdim etmə bacarığı;
- Diqqətlilik, məsuliyyət və düzgün olmaq;
- Komandada işləmək bacarığı;
Əmək haqqı namizədin təcrübəsinə uyğun olaraq razılaşma yolu ilə təyin edilir.

Qeyd:
Qeyd olunan tələblərin hər hansı birinə cavab verməyən namizədlərdən xahiş olunur ki, məlumatlarını göndərməsinlər, tələblərə cavab verməyən şəxslərin müraciətlərinə baxılmayacaqdır.

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini elektron ünvanına göndərə bilərlər.
Müraciət etdiyiniz vəzifənin adını email-in mövzu hissəsində “İnzibatçı (menecer)” göstərməyiniz xahiş olunur.

Son müraciət tarixi: 2022.02.06