Maliyyə Departamentinin Direktoru

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
1020

İş haqqında

Şirkətin adı: “Finex Kredit” BOKT ASC

Maliyyə Departamentinin Direktoru

Namizədə dair tələblər
o BOKT-un strategiyası və onun tərkib hissəsi olan: əməliyyat planını, maliyyə planlaşması, biznes siyasəti, maliyyə hədəfləri, marketinq planının işlənilməsində aktiv iştirak edir.
o Aktiv və passivlərin, likvidliyin, risklərin idarə olunması, faiz və marja siyasətini işləyib hazırlayır.
o Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunu aparır və hesabat verir.
o BOKT-un illik proqnoz büdcəsini müvafiq strukturlarla razılaşdırmaqla hazırlayır (noyabr ayına qədər) və İdarə Heyətinin təsdiqinə təqdim edir.
o İllik büdcənin bütövlükdə şirkət üzrə, o cümlədən departament və filiallar üzrə yerinə yetirilməsinə operativ nəzarəti həyata keçirir və icrası barədə İdarə Heyətinə məlumat verir. Büdcədən artıq xərclərin aparılmasına yol vermir
o BOKT-un uçot və hesabat işlərini təşkil edir.
o Tabeçiliyində olan işçinin vəzifə səlahiyyətinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
o Likvidlik, faiz riski, əməliyyat risklərinə nəzarət edir.
o Şirkətin uçot və hesabat işlərini, ödəniş vasitələri üzrə klirinqini təmin edir.
o Avtomatlaşdırılmış əməliyyat sisteminin qurulması və təkminləşdirilməsi prosesində iştirak edir.
o Xərclərin azaldılmasına (optimallaşdırılmasına) və maliyyə intizamının gücləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin icrasına nəzarət edir.
o МİS təşkili ilə bağlı İdarə Heyətinə təklif verir.
o Səhmdarların Ümumi Yığıncağının, Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinə və Kredit Komitəsinə müvafiq qaydada MİS hesabatını təqdim edir.
o Departamentin əsasnaməsindən və daxili qaydalardan irəli gələn bütün vəzifələrin icrasını təmin edir.
o Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti üçün Maliyyə Departamentinə aid məsələləri hazırlayıb təqdim edir.

- BOKT və ya bank mühasibatını bilməli
- BOKT-a aid bütün növ hesabatların verilməsini bilməli
- təhsil və yaxud sertifikatlaşdırılmış kurs, akademiya və s.
- Yaş: 25-50
- İş təcrübəsi: minimum 5 il
- Dil bilikləri: Azərbaycan dili (əla), Rus dili (yaxşı səviyyədə)
- Komanda ilə işləmək bacarığı
- Sosial şəbəkə üzərində və e-mail platformalarda yazışmaq qaydalarını bilmək və icra etmək bacarığı
- Stressə davamlı və öyrənməyə maraqlı,
- Yüksək təşkilatçılıq və səlis nitq qabiliyyəti,
- Diqqətli və Operativ olması
- Kommunikasiya bacarığının yüksək səviyyədə olmağı

İş barədə məlumat
- Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyəti təşkil və nəzarət edir.
- Şirkət tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil və nəzarət edir.
- Daxil olan və çıxan pul vəsaitinin uçotunu, mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, istehsal dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, maliyyə, hesabat və kredit əməliyyatlarının uçotunu təşkil və nəzarətedir.
- Məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibini, əmək haqqının ödənilməsi hesablarını, dövlət büdcəsinə məcburi ödəmələri, dövlət social sığorta fonduna ayırmaları, digər ayırmaları tərtib və nəzarət edir.
- İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarətedir.
- Maliyyə nizamına ciddi əməl edilməsini, inzibati təsərrüfat və digər xərclərin, debitor borclarının, çatışmazlıqlarının və digər hesabların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini təmin edir.
- Banklara ssudalar üzrə borcların müəyyən olunan vaxt ərzində verilməsinə nəzarə tedir.
- Şirkətə gələn mal alış deklarasiyalarının yoxlanılıb computer proqramına daxil olunmasına nəzarə tedir.
- Müştərilərdən köçürmə yolu ilə firmanın hesabına daxil olan ödəmələrin computer proqramına daxil edilərək gündəlik bank qalığının yoxlanılmasına nəzarət edir.
- Şirkət adından ödəmə aparılarkən köçürmə ərizələrinin, ödəmə sifarişlərinin və digər sənədlərin düzgün hazırlanmasına nəzarət edir.
- Fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər dövriyyəsinin reallaşdırılmasını və imzalanmasını təşkil etməlidir.
- Fəaliyyəti ilə əlaqədar digər strukturlarla əlaqələndirməni təşkil etməlidir.
- Mühasibatlıq fəaliyyəti ilə bağlı arxivləşdirməni təmin etməlidir.

Əmək haqqı: 1020 əmək haqqı+420 əlavə

Qeyd olunan tələblərə uyğun gələn namizədlər “Maliyyə departamentinin direktoru” başlığından istifadə edərək, öz CV və peşəkar karyera məlumatlarını, leyli.mammadova@finexkredit.az ünvanına göndərə bilərlər.
Son müraciət tarixi : 2021-05-16