Strateji Planlama və Maliyyə Nəzarəti departamentində köməkçi, mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
Razılaşma

İş haqqında

Vəzifəyə olan tələblər :
- Mühasibatlıq və ya Maliyyə üzrə Ali Təhsil;
- Bank sektorunda 3 ildən yuxarı iş stajı;
- Azərbaycan, İngilis dillərində ünsiyyət qurma bacarığı;
- MS Office (excel yüksək səviyyədə);
- Maliyyə hesabatları haqqında biliyə malik olması;
- Yüksək analitik təhlil qabiliyyətinin mövcud olması

Funksional Öhdəliklər:
- Müəyyən olunmuş şablonlar üzrə idarəetmə hesabatlarını müntəzəm hazırlanması
- Bankın müxtəlik sahələri üzrə biznes fəaliyyətinin və inkişafının dəstəklənməsi üçün araşdırmaların və təhlillərin aparılması, analitik hesabatların hazırlanması
- Bank üzrə müxtəlif strukturlarla müştərək işləyərək hesabatların və təqdimatların hazırlanması və ya hazırlanmasına kömək etmək
- Proqnozlaşdırma aparmaq üçün kecmişə və gələcəyə aid gəlirlər və xərcləri, ehitayatlar, habelə investisiyalar üzrə informasiyanın toplanması və istifadə olunması
- Sektor üzrə, habele iqtisadiyyatin ümumilikdə və ya fərqli sahələri üzrə tədqiqatlarının və hesabatların təhlilinin aparılması və bu sahələr üzrə proqnozların hazırlanması;
- Bankın Strateji Planın habelə Büdcəsinin büdcəsinin ümumilikdə və ya müxtəlif parametrləri üzrə icra səviyyəsinin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin aparılması;
- Bankın Strateji Planının hazırlanmasında iştirak etmək;
- İllik audit ilə bağlı aparılan prosedurlarda iştirak etmək;
- Maliyyə siyasəti və prosedurlarının hazırlanması;
- Periodik daxili maliyyə hesabatlarının və təqdimatlarının hazırlanması və yaxud hazırlanmasında iştirak etmək;
- Müxtəlif digər maliyyə modelləşdirilməsi və analizinin aparılması;

CV-lərinizi e-mail ünvanına göndərmənizi xahiş edirik.
Son tarix: 2022.02.04