Texniki nəzarət üzrə mütəxəssis

Şirkət haqqında
Əmək haqqı
Razılaşma

İş haqqında

Müvəffəqiyyətli namizəd aşağıdakılardan məsul olacaq:
- Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi (SƏTƏM) standartlarına, qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə, istismar qaydalarına, qurumun prosedurlarına riayət edilməsi.
- İşləyərkən iş təhlükəsizliyi tədbirlərini qəbul etmək və yerinə yetirmək, lazımi materialları və ehtiyat hissələrini anbardan götürmək, materiallardan yerində, doğru və qənaətcil istifadə edərək, öz səlahiyyətlərindən kənar vəziyyətlər haqqında rəhbərinə məlumat vermək.
- Anbarlarda, emalatxanalarda mövcud olan və ya NEZ-ə mədaxil edilən material və ya avadanlıqların təftiş işlərinə kömək etmək, izləmək və həyata keçirmək
- İş icazəsi prosedurlarına uyğun olaraq, SƏTƏM qaydaları çərçivəsində birbaşa rəhbəri tərəfindən zəruri hesab edilən tapşırıqları yerinə yetirmək. Keyfiyyətə nəzarət ilə əlaqəli müxtəlif sferalarda özünü daim təkmilləşdirmək, təlimlərdə müvəffəqiyyət göstərmək, təhlükəsiz, yüksək keyfiyyətdə, iş səlahiyyət sənədlərinə uyğun olaraq xətasız işləmək üçün qayğı göstərmək.
- İş saatları xaricində qəza və ya fors-major hallarında rəhbərindən gələn zənglərə cavab vermək, lazım olduğu halda iş saatlarından əlavə işdə qalmaq.
- NEZ balansında olan statik avadanlıqların (istilik dəyişdiriciləri, sobalar, reaktorlar, sütunlar, barabanlar, borular və s.) təftiş test planlarında (ITP) müəyyən edilmiş işləri izləmək, planlamaq və həyata keçirmək. Avadanlıqların təmirə ehtiyacı barəsində ilkin rəyi vermək, təftiş - test nəticələri haqqında tekniki nəzarət mühəndisinə məlumat vermək və texniki nəzarət hesabatı yaratmaq.
- Keyfiyyətə nəzarət texnikləri, aidiyyatı digər Neft Emalı Zavodunun departamentləri və ya müqaviləli kənar təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən qeyri destruktiv testlər, termiki emal, hidrostatik test, boyalama, qumlama və s. fəaliyyətləri izləmək və hesabatlaşdırmaq. Lazım olduğu halda, qeyri-destruktiv testləri (PT,MPİ,UT, PMİ, RT, VT) həyata keçirmək, nəticələri qeyd etmək, hesabatlaşdırmaq və keyfiyyətə nəzarət mühəndisinə ötürmək.
- Statik avadanlıqların və boru xətlərinin təmirdən öncə və sonra, keyfiyyəyə nəzarət mühəndisləri tərəfindən beynəlxalq standartlar və daxili qaydalar və prosedurlar əsasında yazılmış iş metoduna uyğun zahiri baxışla və ya öncədən müəyyən edilmiş qeyri destruktiv metodla yoxlanılmasını təşkil etmək və nəticələri hesabatlaşdırmaq.
- Keyfiyyətə nəzarət mühəndisi ehtiyac gördüyü halda qoruyucu klapanların sınaq testlərinə və kalibrasiyalarına nəzarət etmək
- Təftiş, test, müayinə avadanlıq və cihazlarının reqlamentə əsasən saxlanmasını, istifadəsini və mühafizəsini təşkil etmek. Cihaz və avadanlıqların kalibrasiya müddətlərinin keçərliliyi və qüsurları barəsində məlumat keyfiyyətə nəzarət mühəndisinə məlumat vermək
- Keyfiyyətə nəzarət departamentinin hazırladığı həftəlik planlara uyğun işlərini qərarlaşdırmaq, tabeliyində olan texniklərin iş bölgüsünü həyata keçirmək, texniklər tərəfindən icra olan işləri izləmək və işin keyfiyyətli görülməsi üçün zəruri addımları atmaq.
- Tabeliyində olan keyfiyyətə nəzarət texniklərinin işləri beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirmələrindən əmin olmaq, komanda ruhunu formalaşdırmaq, təcrübələrini paylaşmaq və yeni texniklərin yetişməsinə tövhə vermək və işçilərin özünü inkişafı barəsində rəhbərinə məlumat vermək.
- Məsul olduğu işlə əlaqədar mövcud qanunvericiliyin, daxili qayda və prosedurların, beynəlxalq standartların və təlimatların tələblərini yerinə yetirmək.
- Sahədə həyata keçirilən gündəlik keyfiyyətə nəzarət işləri ilə bağlı tabeliyində çalışdığı mühəndisə hesabat vermək.
- Şirkətin siyasətinə, missiyasına, korporativ dəyərlərinə, habelə şirkətin etik qaydalarına, daxili prosedurlarına, təlimatlarına, strategiyalarına və məqsədlərinə uyğun hərəkət etmək; Bu məsələlərdə şirkət daxilində hər hansı uyğunsuzluq aşkar edildikdə, müvafiq bölmələrə məlumat vermək.
- Rəhbərlikdən gələn digər tapşırıqları yerinə yetirmək.
- Müvəffəqiyyətli namizəd olmaq üçün sizdən tələb olunanlar:
- SƏTƏM qaydaları limitində qapalı məkanda, yüksəkdə, zərərli mühitdə işləmək üçün fiziki və psixoloji baxımdan sağlam olmaq
- Müvafiq sahə üzrə minimum 5 il iş təcrübəsi
- Mühərrik və ya təzyiq altında işləyən avadanlıqların təmir və xidməti üzrə mexanik peşə təhsili arzu olunandır
- İstilik dəyişdiriciləri, sobalar, reaktorlar, sütunlar, barabanlar, borular və s. kimi statik avadanlıqların iş prinsipini və təftişini bilmək.
- İngilis dili arzu olunandır
- EN9712 NDT – UT, MPI, LPT, RT Səviyyə 2 və ya 3 sertifikatlarından biri və ya bir neçəsi
- CSWIP 3.1 - qaynaq inspektoru arzu olunandır
- NACE CİP Səviyyə 2 - Boya və izolyasiya sertifikatı arzu olunandır

Qeyd: Yalnız seçilən namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.
Son müraciət tarixi: 2021.11.20