vaxtin-idare-olunmasi

Vaxtın idarə olunması

Gün ərzində kifayət qədər vaxt olmadığı görünür. Ancaq hamımız eyni 24 saatı əldə etdiyinizə görə, niyə bəzi insanlar vaxtları ilə digərlərinə nisbətən bu qədər çox şey qazanırlar. Cavab vaxtın yaxşı idarə edilməsində olur. "Vaxtın idarə edilməsi", vaxtınızı müəyyən fəaliyyətlər arasında necə bölüşdürməyin təşkili  və planlaşdırılması prosesidir.Yaxşı vaxt idarəetmə, fərdin daha qısa müddət ərzində daha çox işləməsinə imkan verir, stresi azaldır və karyera uğurlarına səbəb olur. 
Vaxtandan səmərəli istifadə bir sıra cəhətdən əhəmiyyətlidir. Vaxtın düzgün idarə 
edilməsinin faydaları aşağıdakılardır. 

•    Məqsədlərinizə daha qısa zaman ərzində çatırsınız.
•    Qərar qəbul etmə bacarığınızı inkişaf etdirir.
•    Daha çox imkanlar və karyera yüksəlişi deməkdir
•    Stresi azaldır
•    Daha keyfiyyətli iş görürsünüz
•    Effektivliyinizi və məhsuldarlığınızı artırır
•    Özgüvəninizi artırır
•    Sizi motivasiya edir və s.

Vaxtın idarə edilməsinin məqsədi daha çox iş görmək üçün vaxt tapmaq deyil, sabit və rahat templə çalışaraq doğru işin  görülə bilməsidir. 
Vaxtınızı idarə etməkdə çətinlik çəkirsinizsə buna səbəb olan amilləri müəyyən edin və aradan qaldırmaq üçün səy göstərin.
Vaxt çatışmazlığına səbəb olan amilləri iki qrupa bölmək olar
•    Daxili səbəblər 
•    Xarici səbəblər

Xarici səbəblərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
•    İcrası mümkün olmayan tapşırıqlar
•    Lazımı resursların olmaması
•    İş yerində işdən yayındıran səbəblərin olması
•    Rəhbər tərəfindən motivasiyanın zəif olması və s. 
Daxili səbəblər sizin özünüzlə bağlıdır. Məsələn:
•    Tələskənlik
•    Qərarsızlıq
•    İşin planlaşdırılmaması
•    Problemi görmək istəməmək
•    Stresi aradan qaldırmaq qabiliyyətinin zəif olması
•    Şəxsi nizam -intizamsızlıq

Vaxtınızı düzgün idarə etmək üçün aşağıda verilmiş məsləhətlərdən yararlana bilərsiniz.
1.    Məqsədlərinizi müəyyən edin.
Zamanı doğru idarə edə bilmək üçün ilk öncə məqsədlərinizi müəyyənləşdirin. Məqsədlərinizi müəyyən edərkən  əldə edilə bilən və dəqiq olmasına xüsusilə diqqət yetirin.  Yaxşı olar ki qarşıya qoyduğunuz məqsəd bacarıqlarınıza və bugünki fəaliyyətinizə uyğun olsun. Yaxşı vaxt idarəçiliyi ilə məşğul olan şəxslər məqsəd və hədəflərə daha yaxşı nail ola bilirlər və bunu daha qısa müddətdə həyata keçirirlər.

2. Zamanınızı planlaşdırın
Zamanı düzgün idarə edə  bilməməyin əsas səbəblərindən biri də görüləcək işlərə uyğun vaxt bölgüsünün  düzgün aparılmamasıdır. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün görüləcək işlərinizi planlaşdırın.    
İş planı hazırlayarkən aşağıdakıları nəzərə alın:
•    Nə qədər mümkün vaxtınızın olduğunu müəyyən edin
•    Məqsədlərinizi sıralayın. 
•    Tapşırıqlara vaxt məhdudiyyəti qoyun
•    Siyahınızı tərtib edərkən nəyə nail ola biləcəyinizə real baxın
•    Gündəlik bir plan yaradın
•    Görüləcəyiniz işlər siyahısına "görülən bir siyahı" əlavə edin
•    Cədvəllərinizi həddən artıq yükləməyin
•    Cədvəldə tapşırıqlar arasında fasilə verin
•    Başa çatdıqca hər bir işi siyahınızdan kənarlaşdırın
•    Planlaşdırmaya çox vaxt sərf etməyin. 
•    Dəfələrlə təxirə saldığınız işləri siyahıdan çıxarın
•    Planınızı daim nəzarətdə saxlayın. 

3.    Məhsuldar olduğunuz saatları müəyyən edin
Planlaşdırma zamanı məhsuldar olduğumuz saatların müəyyən edilməsi də digər vacib bir məsələdir. Hər bizimizin daha məhsuldar işlədiyimiz zaman aralığı var ki, iş bölgüsündə bunun nəzərə alınması planlaşdırma prosesini daha effektiv edir. 

4.    Prioritetləşdirin
 Prioritetlərin müəyyən edilməsi planlaşdırılan işlərin  effektiv şəkildə idarə etməyə və hər bir məsələni vaciblik dərəcəsinə görə bölməyə kömək edir. Vacib məsələ vaxtında yerinə yetirilmədikdə ciddi problemlərə  səbəb ola bilir. 
5.    Özünüzə və başqalarına həddindən artıq öhdəlik götürməyin.
Öhdəlikləriniz sizin görməli olduğunuz işlərdi. Öhdəlik az olduqda bizi işlədən və irəli aparan qüvvə kifayət qədər güclü olmur. Öhdəliyin daha çox olmağı isə bizi bir müddətdən sonra yora bilər. Odur ki, boynumuza götürəcəyimiz işlər reallığa uyğun olmalıdır. Komandanızın liderisinizsə öz komanda üzvlərinizin öhdəlik səviyyəsini fərdlərə uyğun bölüşdürün.

6.    Vaxt “gəmiricilərindən uzaq olun. 
Sosial şəbəkələrdən gərəkli olmadığı təqdirdə istifadə etməyin. Vaxtınızı boş söhbətlərə sərf etməyin. Mübahisələrə girməyin. 

7.     İstirahət üçün zaman ayırın
Davamlı iş prosesi sizi yorur və zaman keçdikcə effektiv işləməyinizə də maneə yaradır, həmçinin diqqətin cəmlənməsi çətinləşir və motivasiyanın azalmasına səbəb olur.  Mütəmadi olaraq istirahət etməyiniz və iş planınız da da bunun üçün zaman ayırmağınız sizin üçün faydalı olacaq. 

8.    Sərf edilən vaxtın təhlilini aparın
Gündəlik olaraq qurduğunuz planlamaya nə dərəcədə əməl etdiyinizi müəyyən etməyiniz planlama prosesinin davamlı olması üçün vacibdir. Planlaşdırmaya əngəl törədən, sizi demotivasiya edən amilləri müəyyən etmək lazımdır.

Vaxtın idarə edilməsi prosesinə nəzarət etməklə siz görüləcək işlərinizi müəyyən sistemə salırsınız və stressiz,  effektiv və keyfiyyətli iş görmüş olursunuz . Vaxtın uğurla idarə olunması həm şəxsi uğurun, həm də peşəkar uğurun açarıdır.